Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Όλοι στα Μάταλα 11-13 Ιουνίου, συνάντηση μετά από 30/40+ χρόνια

To all friends of Matala
In spring 2011 the writer Arn Strohmeyer (www.arnstrohmeyer.de) and the publisher Thomas Balistier (www.kreta-buch.de) will publish a book with photographs from the hippie-time in Matala. The book will be titled: The Myth of Matala A book with photographs from the the sixties and seventies (german and english).


We want to arrange a meeting with former inhabitants of the caves 11 - 13 of june 2011 in Matala. We hope many Matala-veterans will come! Contact us!
Strohmeyer@web.de

Για όλους τους φίλους των Ματάλων
Την άνοιξη του
2011, ο συγγραφέας Arn Strohmeyer (www.arnstrohmeyer.de) και ο εκδότης Thomas Balistier (www.kreta-buch.de), θα δημοσιεύσουν ένα βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή των hippie στα Μάταλα.Το βιβλίο θα έχει τον τίτλο: Ο μύθος των Ματάλων.  Ένα βιβλίο με φωτογραφίες από τη δεκαετία του εξήντα και του εβδομήντα (γερμανικά και αγγλικά).

Θέλουμε να οργανώσουμε μια συνάντηση με τους πρώην κάτοικους των σπηλαίων από 11 έως 13 του Ιούνη 2011 στα Μάταλα. Ελπίζουμε ότι πολλοί βετεράνοι των Ματάλων θα έρθουν!
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Strohmeyer@web.de

An alle Freunde Matalas
Der Autor Arn Strohmeyer (www.arnstrohmeyer.de) und der Verlag Dr. Thomas Balistier (www.kreta-buch.de) bereiten für das Frühjahr 2011 einen Fotoband über die Hippie-Zeit in Matala vor. Das Buch wird den Titel haben: Mythos Matala Ein Fotoband aus den 60er und 70er Jahren sowie der Gegenwart (Deutsch/Englisch; voraussichtlicher Preis: 19,80 Euro)

Anlässlich des Erscheinens des Buches wollen wir ein Treffen von ehemaligen Bewohnern der Höhlen veranstalten. Datum: 11./13. Juni in Matala. Wir hoffen auf zahlreiche Beteiligung! Setzt Euch mit uns in Verbindung! 

Strohmeyer@web.de

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου