Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Επί τέλους το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσαράς, είναι στα χέρια μας






  
Τελικά ήρθε, τυπωμένο το βιβλίο μου για το
Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσαράς.
 Για το βιβλίο έγραψε ο Δήμητρης Σάββας, Προϊστάμενος της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου:


"Ίσως να μη βιώναμε αυτή την κρίση[i] σε τέτοιο βαθμό αλλά και να μην ήταν η ίδια, τόσο σκληρή και παρατεταμένη, αν δείχναμε το ανάλογο ενδιαφέρον για τον τόπο μας, για τη γενέθλια γη μας, για τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και γενικότερα για την ιστορία μας. Την ιστορία αυτή, που χαρακτηρίζει κάθε περίοδο της ζωής μας, την ιστορία του τόπου μας. Κάτι τέτοιο βέβαια απορρέει από την αγάπη και το σεβασμό που επιδεικνύει ο καθένας μας.
            Το πόνημα που έχουμε στα χέρια μας, το οποίο αφορά στην οργάνωση αλλά και στο διοικητικό χαρακτήρα που έλαβε η γεωργική εκπαίδευση στο διάστημα πέντε δεκαετιών περίπου, αρχές δεκαετίας είκοσι μέχρι και τη δεκαετία του εξήντα, μας παρέχει μοναδικά ιστορικά στοιχεία, όπως το πρόγραμμα των γεωργικών εφαρμογών, το πλούσιο αρχειακό υλικό που άπτεται της λειτουργίας της σχολής, τις γνώσεις για τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του πρακτικού γεωργικού σχολείου Γόρτυνας Μεσαράς, του μοναδικού σχολείου αυτού του κλάδου σ’ ολόκληρη την Κρήτη.
            Επίσης ονόματα μαθητών που εξελίχθηκαν σαν υποδειγματικοί γεωργοί, τυροκόμοι, μελισσοκόμοι, αλλά παράλληλα και άλλοι μαθητές που καταπιάστηκαν με πολυπληθείς ενασχολήσεις, αποκτώντας πλούτο γνώσης και εμπειρίας και φυσικά συνεισφέροντας στην γεωργική, αγροτική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσαράς και όχι μόνο. Δεν ήταν μικρό πράγμα στα δύσκολα εκείνα χρόνια του μεσοπολέμου αλλά και μεταπολεμικά να υπάρχει στον τόπο μας αυτή η εστία γνώσης, μάθησης, προόδου και ανάπτυξης.
Κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο δικαιώθηκαν οι επιλογές αλλά και οι τόσο μεγαλεπήβολες διορατικές προβλέψεις του αείμνηστου ιεράρχη, του αγωνιστή, του πατριώτη Βασιλείου Μαρκάκη. Ενός ανθρώπου που ήταν κοντά στον συνάνθρωπο, στον εργαζόμενο, στον φτωχό, στον οικογενειάρχη. Ο Μητροπολίτης Αρκαδίας Βασίλειος έκρινε απαραίτητη και αναγκαία την ίδρυση αλλά και την ύπαρξη, αυτής της σχολής. Πράγματι η προσφορά της ήταν ανεκτίμητη και οι άνθρωποι της περιοχής απεκόμισαν πολλά οφέλη. Όλα αυτά αποτελούν την μία όψη του νομίσματος του κειμένου μου, αυτού. Η δεύτερη όψη αφορά στις προσπάθειες της έρευνας, της μελέτης, της συγκέντρωσης στοιχείων που αφορούν στη γεωργική σχολή της Μεσαράς από τον συγγραφέα του βιβλίου, τον εκλεκτό Μεσαρίτη, φίλο και ανήσυχο αλλά και επίπονο ερευνητή, Μύρωνα Τζαρδή.
           
Ο Μύρωνας ακούραστος πάντα, προσεγγίζει με ευλάβεια και υπέρμετρη αγάπη το περιεχόμενο της εργασίας του. Εκφράζει την αγωνία του αλλά και διαφαίνεται ο απεριόριστος σεβασμός προς τον τόπο του. Έτσι όπως πρέπει μελλοντικά ν’ αντιμετωπίζεται η ιστορία του, η ιστορία μας. Μόνο με τέτοια επιστημονική προσέγγιση ζητημάτων και θεμάτων να συνδέονται μ’ ένα γεγονός, μπορούμε να μάθουμε και να βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα για το παρελθόν κάποιου ιδρύματος. Ελπίζω το παράδειγμα του Μύρου Τζαρδή να το ακολουθήσουν και άλλοι, φέροντας στο φως στοιχεία και πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την ιστορική διαδρομή του τόπου μας.
            Ποιος ξέρει… ίσως κάποτε όλα αυτά συγκινήσουν και την πολιτεία μας, ίσως την επιμορφώσουν, δίνοντάς της κάποιες ιδέες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αντίδοτο ενός βίαια επερχόμενου μαρασμού!"
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου

Εισαγωγικό Σημείωμα του Σάββα Δημ.                                                        
Λίγα λόγια του συγγραφέα                                                                           
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                                                            
ΕΙΔΗΣΗ, πρόλογος του Παπαϊωάννου Απόστολου                                    
ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                    
 Σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση και πηγές                                          
Λίγα λόγια για την Εκπαιδευτική Πολιτική
Κράτος, Εξουσία και Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαιδευτικό σύστημα
Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Η επαγγελματική γεωργική εκπαίδευση στις χώρες της Εσπερίας
Η διοίκηση της γεωργικής εκπαίδευσης μέχρι τους βαλκανικούς πολέμους
Ιστορικό πλαίσιο
Γεωργική Σχολή Τύρινθας
Τριανταφυλλίδεια γεωργικά σχολεία
Η ιδιωτική πρωτοβουλία, η Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία Ρουσόπουλου και η Αμερικάνικη Γεωργική σχολή Θεσσαλονίκης
Διάρθρωση της εκπαίδευσης στην Κρητική Πολιτεία
Σκοποί του εκπαιδευτικού συστήματος Κρητικής Πολιτείας
Η εποπτεία της εκπαίδευσης
Η ιστορία και η διοίκηση των Πρακτικών Γεωργικών σχολείων
Η διοίκηση της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από τους
 βαλκανικούς πολέμους μέχρι την έναρξη του Β’ παγκοσμίου πολέμου
 Ιστορικό πλαίσιο
Η δημιουργία θέσεων Νομογεωπόνων και το αντικείμενο της εργασίας τους
Διάταγμα 14-6-1917 που κυρώθηκε με τους νόμους 853/1917, 1808/1919   για την δημιουργία αυτόνομου υπουργείου Γεωργίας και νόμος 2203/1920 περί Κατώτερων Πρακτικών Γεωργικών Σχολείων


Νόμοι εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929, νόμος 3600/1928  για την στοιχειώδη γεωργική εκπαίδευση και  ίδρυση γεωργικών Φροντιστηρίων και Κυριακών σχολείων, νόμοι 4397/1929 και 4836/1930 για την ίδρυση γεωργικών σχολείων
Νόμος 4142/1929 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Γεωργίας
Αναγκαστικός νόμος 920/1946 και Νόμος 1643/1951 ο οποίος κυρώνει τον ΑΝ 1547/1950
Σημερινή κατάσταση της Γεωργικής Εκπαίδευσης
ΜΕΡΟΣ Β’
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
Οι ενέργειες πρίν την ίδρυση του σχολείου
Νόμος 2155/1920 για την ίδρυση του Πρακτικού Γεωργικού σχολείου Γόρτυνας Μεσαράς Κρήτης, τροποποίηση του ν. 2155/1920 με τον Α.Ν. 1648/1939 και ΒΔ για τη διοίκηση και διαχείριση του Πρακτικού Γεωργικού σχολείου Γόρτυνας Μεσαράς Κρήτης
Το προσωπικό του σχολείου
Ο Διευθυντής του σχολείου
Το διοικητικό συμβούλιο του σχολείου
Το διδακτικό προσωπικό οι καθηγητές και επιμελητές του σχολείου
Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου
Γιατροί
Λογιστής
Μάγειρας, υπηρέτης και τακτικοί εργάτες
Οικονόμος
Ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου
Προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στο σχολείο
Οικονομικές υποχρεώσεις των μαθητών, Οικοτροφείο, σίτιση, ιατρική και υγειονομική περίθαλψη
Καθιέρωση υποτροφιών
Καθήκοντα και υποχρεώσεις των μαθητών
Δικαιώματα αποφοίτων
Γεωργικό Φροντιστήριο Μεσαράς
Ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις αγροτών και αγροτισσών
Oι οικονομικοί πόροι και τα περιουσιακά στοιχεία της σχολής
Οικονομικοί πόροι
Περιουσιακά στοιχεία της σχολής
 Αγροκτήματα και κτίρια
Ζωικό κεφάλαιο
Τυροκομείο
Εργαλεία και μηχανήματα
Οικονομική και Λογιστική διαχείριση
Γεωργική οικονομία στην Κρήτη πριν την έναρξη λειτουργίας του Σχολείου
Γεωργική οικονομία στη Κρήτη μετά το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και το κλείσιμο του Σχολείου
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σημερα τι;
ΕΠΑ.Σ. Κρήτης
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ο ιδρυτικός νόμος της Σχολής 2155/1920 και ο ΑΝ 1648/1939   που τροποποιεί τον ιδρυτικό όπως βρέθηκαν στο αρχείο της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πρόσκληση του 1930, από τη διεύθυνση του σχολείου για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μαθητών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πτυχίο του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Μεσαράς του 1930
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Κτηματολογικός πίνακας του Αγροκτήματος της Σχολής του 1938
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Σημειώσεις Τυροκομία από το τετράδιο του Κορνελάκη Ι.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ και ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ των προς εγγραφή μαθητών








[i] Αναφορά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση 2010-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου