Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

εισήγηση του Ανδροκλή Ξανθουδίδη για την οργάνωση του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Γόρτυνας

Από το αρχείο της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς μεταξύ αλλων έχουμε βρεί και παρουσιάζομε την επιστολή της 3ης Δεκεμβριου 1924, του νομογεωπόνου Ηρακλείου Ανδροκλή Ξανθουδίδη για την οργάνωση και διοίκηση της.εισηγηση1.jpg
εισηγηση2.jpg
εισηγηση3.jpg
εισηγηση4.jpg
εισηγηση5.jpg
...έπρεπε, όμως να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη, ώστε να αρχίσει η λειτουργία του Σχολείου. Οι μοναρχικές κυβερνήσεις της περίοδου και οι επακολουθήσασες δικτατορίες δεν έκαναν τίποτα για την ουσιαστική λειτουργία της Σχολής, σαν τιμωρία για τους Κρητικούς. Από το 1928, με τις κυβερνήσεις των βενιζελογενών κομμάτων και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,  λειτούργησαν τμήματα ταχύρρυθμων μαθημάτων κλαδέματος ελιών και αμπελιών. Το ίδιο έτος λειτούργησε και το Γεωργικό Φροντιστήριο μετεκπαίδευσης δημοδιδασκάλων μέχρι το έτος 1932. Οι δάσκαλοι αυτοί έγιναν απόστολοι για τη μεταλαμπάδευση μαζί με τους γεωπόνους και τους γεωργοτεχνίτες των γνώσεων της επιστήμης και της τεχνικής στους γεωργούς της Κρήτης.
Η πρόοδος της Κρητικής γεωργικής οικονομίας οφείλει τα μάλα σε αυτούς.

πηγή: Γεωργία και Εκπαίδευση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου