Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Η Πληροφορική Παιδεία και το Νέο Σχολείο

   Μετά από πολύμηνη αναμονή και σχεδιασμούς, που έλαβαν χώρα με πλήρη μυστικότητα και άρνηση διαλόγου από το Υπουργείο Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ), ανακοινώθηκε στις 30/3/2011 το νέο σχέδιο του ΥΠΔΒΜΘ για το Γενικό Λύκειο. Το σχέδιο αυτό δεν φέρνει κάποια καινοτομία, αφού στην ουσία αποτελεί μια παραλλαγή του μοντέλου των κατευθύνσεων που χρησιμοποιείται και σήμερα, τις οποίες απλά εισάγει από τη Β' Λυκείου. Η μείωση του αριθμού των μαθημάτων, στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα, αφορά ουσιαστικά μείωση μόνο των τίτλων των μαθημάτων, αφού πρακτικά ομαδοποιεί σχετικά αντικείμενα και ανακατανέμει τις ώρες μεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων.
   Όσον αφορά το αίτημα διαχωρισμού του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, φαίνεται να μην εκπληρώνεται μια και για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα συνυπολογίζονται και οι βαθμοί του Λυκείου και οι βαθμοί σε πανελλαδικές εξετάσεις στη βάση του σημερινού συστήματος αλλά σε λιγότερα μαθήματα...
   Τέλος, το σχέδιο αυτό αποτελεί μόνο μέρος του συνολικού σχεδιασμού, αφού δεν περιλαμβάνει ούτε την Επαγγελματική Εκπαίδευση, όπως επίσης δεν ξεκαθαρίζει αρκετά θέματα για τις αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, παραπέμποντας σε μελλοντικό χρόνο. Ακόμα, σκιαγραφούμενες αλλαγές στο Γυμνάσιο, όπως προκύπτουν από ανακοινώσεις του Υπουργείου (π.χ. Κρατικό Ενδεικτικό Χρήσης Υπολογιστή), μας προϊδεάζουν για μελλοντικές αλλαγές και στη βαθμίδα αυτή.
  Άραγε πώς ακριβώς συμβαδίζουν οι πομπώδεις ανακοινώσεις περί πιστοποίησης στην Πληροφορική των μαθητών στο Γυμνάσιο και η συνακόλουθη αντιμετώπισή τους ως πληροφορικά επαρκών από το Υπουργείο στο Λύκειο, σύμφωνα με την εκφρασμένη λογική της Υπουργού Παιδείας πάντα, όταν οι αλλαγές αυτές στο Γυμνάσιο δεν έχουν καν ακόμα σχεδιαστεί; Πώς δηλαδή οι φετινοί/ές απόφοιτοι Γυμνασίου θα μπουν στο Νέο Πρόγραμμα χωρίς να έχουν φοιτήσει στο Νέο Γυμνάσιο; Το Νέο Λύκειο αποτελεί λοιπόν έναν πρόχειρο και, το κυριότερο, αποσπασματικό σχεδιασμό που δεν αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ως Ενιαίο και Αδιαίρετο.
  Αυτή η εικόνα των παλινωδιών και της προχειρότητας συμπληρώνεται με τη νομιμοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας των κρυφών επιτροπών και διαβουλεύσεων, αφού δεν λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Επιστημονικές Ενώσεις, αποκρύπτοντας τα ονόματα των ατόμων τα οποία συμμετείχαν στην εκπόνηση του σχεδίου.
  Όσον αφορά στην Πληροφορική Παιδεία, το σχέδιο χαρακτηρίζεται από ευκαιριακή αντιμετώπιση ενός ολόκληρου κλάδου, έλλειψη τεκμηριωμένης μελέτης για το ρόλο της Πληροφορικής και τον τρόπο ένταξής της στο νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς και αδυναμία κάλυψης των αυξημένων αναγκών των μαθητών σε θέματα που άπτονται της Πληροφορικής και αποτελούν απαραίτητα εφόδια στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης.
  Τα μαθήματα και ο τρόπος που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών δεν βοηθούν ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της Πληροφορικής, αφού στην ουσία αποτελούν δυνατότητες επιλογής και όχι υποχρεωτικό μάθημα με κλιμακούμενη εμβάθυνση της ύλης σε κάθε τάξη. Το Υπουργείο αδυνατεί να αντιληφθεί την Πληροφορική Παιδεία ως απολύτως αναγκαία Γενική Παιδεία, η οποία θα πρέπει να παρέχεται στους νέους μας σε όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό τα μαθήματα της Πληροφορικής απουσιάζουν από την Α' τάξη του Λυκείου, η οποία χαρακτηρίζεται από το ίδιο το Υπουργείο ως βαθμίδα Γενικής Παιδείας, ενώ στη Β' και στη Γ' τάξη προωθείται η ευκαιριακή επιλογή μαθημάτων με αποτέλεσμα την αδυναμία απόκτησης ενός συνόλου γνώσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της Επιστήμης Υπολογιστών και των εφαρμογών της στη σημερινή κοινωνία.
  Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, παρά την αδιάλλακτη στάση του Υπουργείου όλους αυτούς τους μήνες, δηλώνει για άλλη μια φορά παρούσα για να συζητήσει και να βοηθήσει με κάθε πρόσφορο μέσο και υποστηρίζει ότι:
·         Η ένταξη της Πληροφορικής σε οποιοδήποτε σχέδιο αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου και των εξειδικευμένων φορέων του (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κλπ), των Επιστημονικών Ενώσεων Πληροφορικής, καθώς και των ίδιων των εκπαιδευτικών πληροφορικής και των συλλογικών τους οργάνων.
·         Ένα βασικό μάθημα πληροφορικής π.χ. “Εισαγωγή στην Επιστήμη Πληροφορικής και στον Προγραμματισμό” θα πρέπει να ενταχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα γενικής παιδείας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου με κλιμακούμενο βαθμό εμβάθυνσης και δυσκολίας σε κάθε τάξη, όπως ακριβώς τα μαθηματικά, η φυσική, η νεοελληνική γλώσσα, η φυσική αγωγή και η ξένη γλώσσα, αφού τεκμηριωμένα αποτελεί βασική γνώση που απαιτείται να έχει ο μαθητής στη σύγχρονη Κοινωνία της Γνώσης.
·         Μαθήματα εξειδίκευσης στην Πληροφορική όπως υποδεικνύονται από τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας όπως η χρήση συνεργατικών και διαδικτυακών εργαλείων, η ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, mobile και embedded συσκευών, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων, η ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών και συστημάτων (π.χ. Ρομποτική), κλπ. θα πρέπει να έχουν θέση στο πρόγραμμα σπουδών ως μαθήματα επιλογής που θα απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητες υποστήριξης τους με υλικοτεχνική υποδομή.
·         Υπάρχει πλέον ανάγκη ίδρυσης αυτόνομων Σχολών Πληροφορικής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μια κίνηση που θα διορθώσει αρκετές στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον κλάδο, όπως ήδη έχει προταθεί μέσω της κατάθεσης αντίστοιχης πρότασής μας (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=449) στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.).
  Για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία, όπως σε όλες τις προηγούμενες αλλαγές, για ένα πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας, αλλά και στις δηλώσεις των ίδιων των κυβερνώντων, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, για τους μεγάλους εθνικούς στόχους που αφορούν την αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, καλούμε το Υπουργείο να αποδεχτεί την πρόσκληση της ΕΠΕ που έγινε με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την Πληροφορική Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=433), ήδη από τον Οκτώβριο του 2010, και να προχωρήσει στην έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους αρμόδιους Φορείς και Ενώσεις για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής στην εκπαίδευση με διαφανείς και συλλογικές διαδικασίες.
  Είναι απολύτως αναγκαίο, κάθε σχέδιο που θα προταθεί, να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις και παρατηρήσεις των Επιστημονικών Ενώσεων, της ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΛΜΕ και των κατά τόπους ΕΛΜΕ καθώς και να διασφαλίζει για τους μαθητές μας ένα υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η Πληροφορική Παιδεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου