Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Ανάγκη καθιέρωσης της Πληροφορικής ως υποχρεωτικό μάθημα Γενικής Παιδείας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2010
    Τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο για το σχέδιο δράσης που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου που αναμένεται να εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2013-14, προκαλούν έκπληξη και προβληματισμό σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Παιδείας την “Ψηφιακή Ελλάδα”. Από το σχέδιο αυτό προκύπτει ότι στο Λύκειο απουσιάζει παντελώς η διδασκαλία της επιστήμης της Πληροφορικής.
    Είναι αδιανόητο στην παρούσα διεθνή συγκυρία να εξαφανίζονται τα μαθήματα Πληροφορικής. Και αυτό τη στιγμή που το ζητούμενο είναι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμισή τους, ώστε η νεολαία της πατρίδας μας να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να μη συνθλιβεί στις συμπληγάδες της παγκοσμιοποίησης, συμπαρασύροντας τη χώρα και το λαό μας στην άβυσσο της ψηφιακής αμάθειας. Είναι δε άκρως αντιφατικό να εισάγεται η Πληροφορική ήδη από την Α' τάξη του δημοτικού και να εξαφανίζεται στο Λύκειο. Στη βαθμίδα, δηλαδή, όπου θα έπρεπε να ολοκληρώνεται η εγκύκλιος πληροφορική παιδεία και να προετοιμάζονται οι νέοι μας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είτε άμεσα με την είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο, είτε με την απόκτηση της αναγκαίας πληροφορικής κουλτούρας για ανώτερες σπουδές.
    Αναμφίβολα, το σχέδιο είναι στη φάση της διαμόρφωσης. Οφείλουμε, όμως, ως έγκυρος και αντιπροσωπευτικός φορέας, να ζητήσουμε από την Πολιτεία την άμεση αναθεώρηση τυχόν αποφάσεων και την ένταξη της Πληροφορικής στα υποχρεωτικά μαθήματα Γενικής Παιδείας σε αρμονία με τη γενικότερη Κυβερνητική πολιτική που αφορά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Ζητούμε τη δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη ενός σύγχρονου 4ώρου μαθήματος Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις του Νέου Λυκείου ως μαθήματος Γενικής Παιδείας μαζί με τα Νέα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τη Φυσική Αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου